Privacyverklaring

Privacyverklaring Pluche Wol en Garens

Pluche Wol en Garens vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom verwerk ik jouw persoonsgegevens geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe ik dit doe en welke rechten je hebt, kun je lezen in deze privacyverklaring.

1. Over Pluche Wol en Garens

Pluche Wol & Garens
Ter Spijtstraat 1C
2023 JC Haarlem
info@wolwinkelpluche.nl
KVK: 85556750

2. Wanneer verwerkt Pluche Wol en Garens welke persoonsgegevens?

Contact

Wanneer je contact opneemt via de website, dan verwerkt Pluche Wol en Garens jouw naam en e-mailadres. Ook kun je mij (via de website) bereiken via WhatsApp. In dat geval verwerkt Pluche Wol en Garens ook je telefoonnummer.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is

Verwerking van jouw bestelling

Om jouw bestelling te verwerken, verzamelt Pluche Wol en Garens de volgende gegevens: e-mailadres, voor- en achternaam, factuur- en verzendadresgegevens, en telefoonnummer.
Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van administratie

Accountregistratie

Om sneller af te kunnen rekenen en je bestelgeschiedenis te zien, kun je een account bij Pluche Wol en Garens aanmaken. Hiervoor verzamel ik jouw e-mailadres, voor- en achternaam, factuur- en verzendadresgegevens, telefoonnummer en inloggegevens.

Grondslag AVG: toestemming

Bewaartermijn: zolang jij je account behoudt

Nieuwsbrief

Om je op de hoogte te stellen van het (nieuwe) assortiment, aanbiedingen en ander nieuws, kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor verzamelt Pluche Wol en Garens jouw naam en e-mailadres.

Grondslag AVG: toestemming

Bewaartermijn: zolang je ingeschreven staat

Facturatie / Financiële administratie

Voor de facturatie van de bestelling en voor mijn financiële administratie verwerkt Pluche Wol en Garens jouw voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, klantnummer, factuurnummer en bankgegevens.

Grondslag AVG: wettelijke verplichting

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van administratie

Klantenoverzicht

Pluche Wol en Garens houdt voor haar eigen overzicht een klantenoverzicht bij. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt: naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is

Gerechtvaardigd belang

Voor sommige doelen verwerkt Pluche Wol en Garens persoonsgegevens op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Het belang om jouw persoonsgegevens te verwerken is hierbij afgewogen tegen jouw belang (het recht op privacy). Pluche Wol en Garens verwerkt daarom niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en verwerkt ze ook niet langer dan nodig is.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Pluche Wol en Garens verzamelt reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om jouw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met mij, zodat ik de review aan jouw bestelling kan koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouww naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met jou opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat ik jou uitnodig om een review achter te laten, deel ik jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heb ik aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle onderstaande genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

3. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar ik (mogelijk) jouw gegevens aan heb verstrekt, zijn:

 • XEL (hosting en IT-ondersteuning)
 • WordPress (CMS)
 • Woocommerce (e-commerce plugin voor WordPress)
 • Woocommerce PDF Invoices & Package Slips (Woocommerce extensie (plugin))
 • Outlook (e-mailsoftware)
 • Jortt (boekhoudsoftware)
 • PostNL (bezorgdienst)
 • Whatsapp Business (communicatiemiddel voor klantenservice)
 • Mailerlite (nieuwsbriefprovider)
 • Buckaroo (payment service provider)
 • LA-Studio (webdesigner)

Pluche Wol en Garens verkoopt jouw gegevens niet door aan derden.

4. Doorgifte aan derde landen

Pluche Wol en Garens probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat Pluche Wol en Garens toch diensten inzet van buiten de EER. Pluche Wol en Garens doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Pluche Wol en Garens heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die worden genomen, zijn het blokkeren van de WordPress admin omgeving voor niet-geautorisseerde IP-adressen, alleen bevoegden toegang geven tot accounts bij derde partijen vermeld onder 3, het beveiligd opslaan van inloggegevens van voorgenoemde accounts, het louter gebruik maken van een beveiligde netwerken, en encryptie van WhatsApp berichten.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. Pluche Wol en Garens maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

7. Jouw rechten

Indien jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb jij de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Pluche Wol en Garens van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je mij verzoeken deze te rectificeren. Ook kan ik op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die ik van jou heb, mogelijk onjuist zijn. Dan mag ik deze gegevens niet meer gebruiken totdat ik de juiste gegevens heb. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig zijn, ik de gegevens niet meer nodig hebben of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moet ik (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw gegevens.

Recht op bezwaar

Ben jij het niet eens met de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan verwerkt Pluche Wol en Garens deze gegevens niet meer.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Pluche Wol en Garens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je Pluche Wol en Garens toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer Pluche Wol en Garens jouw toestemming heeft gekregen om jouw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen

Heb je een klacht over hoe Pluche Wol en Garens met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naar info@wolwinkelpluche.nl. Wil je het recht om een klacht in te dienen uitoefenen, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring in de tussentijd aanpas. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeert Pluche en Wol Garens jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten van Pluche Wol en Garens, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Versie: 22 juni 2023

Typ hier en druk daarna op Enter om te zoeken

Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

De waardering van wolwinkelpluche.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.9/10 gebaseerd op 51 reviews.